05-06-15

Toch beroep tegen mogelijke afbraak hoeve in Elst

http://static.skynetblogs.be/media/226040/3597138491.jpg

Toch beroep tegen mogelijke afbraak hoeve in Elst

Toch beroep tegen mogelijke afbraak hoeve in Elst
De deputatie had groen licht gegeven voor de afbraak van een hoeve langs
Terwalle in Elst doch dit was zonder het Agentschap Onroerend Erfgoed
gerekend. Deze dienst heeft ondertussen beroep aangetekend bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de deputatie (zijnde het
verlenen van een sloopvergunning).
Jan Haegeman ( gemeenteraadslid N-VA): “De problematiek gaat eigenlijk zelfs
een stuk dieper. Je zal je herinneren dat een paar jaar geleden (ik zat toen
nog niet in de gemeenteraad) er een ruimtelijk structuurplan (RSP) werd
goedgekeurd voor de gemeente Brakel. De basisfilosofie van dit RSP bestond
vooral uit het vrijwaren van de open ruimte in Brakel en het bewaren van het
landelijk karakter (ook al zat de N-VA toen nog niet in de gemeenteraad, het
zijn punten waar wij volledig achter staan).
Het RSP bestaat uit drie delen: een informatief gedeelte, een richtinggevend
gedeelte en een bindend gedeelte.
Het informatief gedeelte is zoals de naam het zelf zegt: louter info over de
‘ruimtelijke’ staat van de gemeente. In het richtinggevend gedeelte worden
een aantal suggesties gedaan. Het is echter het bindend gedeelte dat van
belang is. Daarin worden namelijk een aantal zaken vastgelegd die moeten
gebeuren Het is hier dat ook met name rond de hoeve aan Terwalle een
probleem opduikt. In het bindend gedeelte van het RSP staat namelijk
letterlijk dat men volgende woon- en woonuitbreidingsgebieden zal schrappen:
Hierbij staat eveneens de zone rond Terwalle waar ook de hoeve gelegen is.”

Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig

Jan Haegeman: “Nu komt de kat op de koord. Om die bepalingen uit het RSP tot
uitvoer te brengen, is er een Ruimtelijke Uitvoeringsplan nodig. Zolang dat
er niet is, blijft de vorige situatie van kracht. Alleen… heeft het
schepencollege onnoemelijk lang getalmd om dit RUP op te starten… Intussen
heeft die man die ook de hoeve wil slopen en verkavelen daar niet op gewacht
en heeft inmiddels een verkavelingsvergunning aangevraagd voor dat
woongebied in Elst. Waardoor het Ruimtelijk Structuurplan eigenlijk een lege
doos wordt…”

Tweestrijd binnen de Open Vld
Jan Haegeman: “En dan… een tweede kat op de koord. Op de vorige gemeenteraad
werd dan plots tóch de opstart van het ’RUP schrapping woon- en
woonuitbreidingsgebied’ geagendeerd. Alleen… is in dat RUP geen sprake meer
van het woongebied in Elst (alle andere stukken worden wel geschrapt zoals
voorzien in het RSP). Toen ik schepen Flamand daarnaar vroeg kon hij me
alleen melden, ten overstaan van de hele gemeenteraad en duidelijk tot
ongenoegen van De Croo en Machtelinkx, dat zijn partij daarover hopeloos
verdeeld is…

Eigenlijk merken we hier een tweestrijd in de VLD tussen dat deel van de
partij die Brakel wil behouden als groene, landelijke gemeente en dat deel
van de partij die van Brakel een kleine stad wil maken. Bij de N-VA bestaat
hierover alleszins geen tweedeling. De sterkte van onze gemeente ligt hem
net in groene en vooral landelijke karakter. Wij willen die
landbouwstructuur van Brakel bewaren. Het behoud van de open ruimte en onze
historische landbouwinfrastructuur is hiervoor essentieel.”
Besluit
Jan Haegeman: “In het besluit van de deputatie kan je duidelijk lezen dat
het gemeentebestuur in fout is gegaan door geen rup op te stellen waardoor
de ontwikkelaar eigenlijk niets in de weg kan worden gelegd om te
verkavelen.”

De commentaren zijn gesloten.