06-05-15

Vzw Vrienden van de Zwalme dorpen brachten 100 mensen samen

http://static.skynetblogs.be/media/226040/1087629206.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/415194711.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/830753748.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/4027225108.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1776874005.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2825268693.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1217290047.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2298511615.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/452490297.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/3681987577.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1117048312.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2199523896.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2854291387.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1806686331.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/4065181306.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/868442554.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1008121520.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/4254624112.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1851825590.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2951627382.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/906765431.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/4152556471.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/3736727092.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/523710964.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2262128629.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1197180981.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1715283231.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/4123382233.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/877334041.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2913560600.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1159504475.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/493886362.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/3492620335.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1138089193.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/1176148260.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2274641636.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/511058149.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/3757637413.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/3542815568.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/312855696.jpghttp://static.skynetblogs.be/media/226040/2170370134.jpg Vzw Vrienden van de Zwalme dorpen brachten 100 mensen samenVorige zaterdag had een steuninitiatief plaats voor de vzw Vrienden van de
Zwalmse Dorpen. Deze vrijwilligersvereniging van bezorgde inwoners van de
gemeente Zwalm ijvert voor de vrijwaring van de erfgoedwaarde van de
dorpskernen. De vereniging slaagde er recentelijk in, om een vergunning voor
een verkaveling in de dorpskern van Rozebeke, uitgereikt door het college
van burgemeester en schepenen van Zwalm, door de deputatie te laten
vernietigen. Onder meer om de juridische bijstand te betalen die hiervoor
nodig was, werden twee wandelingen georganiseerd tussen Roborst en Rozebeke,
onder begeleiding van cultuur-historische gids Leen Eynikel van Parallel
vzw. In totaal namen zo’n 100 mensen deel aan de twee wandelingen, die
eindigden met een drankje, een stukje taart of een lekker broodje met worst.
Ook al is de vereniging volledig apolitiek, we noteerden onder de aanwezigen
enkele voorZwalm-mandatarissen als Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Francia
Neirinck en Nina Roest.

De voorbije maanden is heel wat te doen geweest rond de bescherming van onze
historische en waardevolle dorpskernen. Aanleiding hiertoe waren enkele
aanvragen tot verkaveling in Nederzwalm, Roborst en Rozebeke. Bouwgronden
zouden worden opgedeeld in meerdere bouwpercelen, of oude gebouwen
afgebroken en verkaveld. Op zich is daar niets mis mee. Tenminste wanneer ze
niet het Zwalmse erfgoed dreigen aan te tasten en unieke dorpszichten,
waarvoor onze gemeente gekend is, in gevaar brengen. Vreemd genoeg werd een
aanvraag tot verkaveling in Rozebeke helaas toch door het college van
burgemeester en schepenen goedgekeurd en legde het college daarbij het
negatief advies van onze eigen gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en
van de dienst erfgoed Oost-Vlaanderen, evenals de vele bezwaarschriften van
de Zwalmse bevolking, gewoon naast zich neer. Een voorbeeld van totaal
gebrek aan ruimtelijke visie, maar ook van respect voor de eigen burgers,
die massaal hun stem lieten horen om het dorpsgezicht van Rozebeke te
vrijwaren. Gelukkig had de Provinciale Deputatie wel oren naar deze bezwaren
en werd de vergunning van de gemeente vernietigd. Zij argumenteerde dat het
contrast tussen de open verkaveling en de historisch gegroeide dorpskern
veel te groot zou zijn geweest.

Dat er ook in Zwalm een blijvende nood is aan bouwpercelen, daar is zich
iedereen van bewust. Ook in onze dorpen moet worden nagedacht over nieuwe
woonprojecten; deze kunnen een grote meerwaarde bieden aan onze streek. Maar
deze projecten moeten samengaan met het behoud en het versterken van onze
authentieke dorpskernen, niet met de afbraak ervan. Wel pleiten ze ervoor
dat nieuwe ontwikkelingen in het hart van de dorpskernen afgestemd zijn op
de typische kenmerken en waarde ervan.

Daarom roept de vereniging alle bezorgde inwoners op om zich te laten horen
in deze problematiek. De vrijwaring van onze mooie dorpskernen is van
eenieders belang. Spreek er over met uw buren of neem contact op met de
vereniging om de strijd voor het behoud van de dorpskernen verder te zetten,
via info@zwalmsedorpen.be .

In de laatste gemeenteraad stelde de voorZwalm-fractie voor om een
duidelijke visie te ontwikkelen waarbij strikte en bindende
verkavelingsvoorwaarden worden vastgelegd met oog voor de ruimtelijke en
architecturale afstemming op de onmiddellijke omgeving. Dit voorstel werd
door de liberale meerderheid afgewezen. Ook weigert het college zich
terughoudend op te stellen bij de beoordeling van verkavelingen of
grootschalige projecten in de dorpskernen van Zwalm. voorZwalm pleit er voor
dat grootschalige ingrepen in dorpskernen moeten gebaseerd zijn op een
ernstige studie en visie. “De huidige bestuursmeerderheid ligt duidelijk
niet wakker van een kwalitatieve woon- en leefomgeving voor haar burgers, en
dat betreuren we”, zei voormalig burgemeester Bruno Tuybens (voorZwalm).
“Woonprojecten en plannen van burgers bijsturen vraagt visie over wat die
kwaliteit dan wel inhoudt en vraagt ook moed om burgers aan te spreken en te
wijzen op de tekortkomingen van hun project. Eigen belangen afstemmen op het
algemeen belang, dat is de taak van het beleid, en daar blijft het college
van burgemeester en schepenen vandaag totaal in gebreke. Meer zelfs, het
private belang primeert blijkbaar boven alles. Het is dan ook hoog tijd dat
het gemeentebestuur breekt met de traditie om achteloos de unieke
kwaliteiten van onze dorpskernen te laten vernietigen. Schade is nooit te
herstellen. Ze moet dringend werk maken van de ontwikkeling van een duurzame
visie op ruimtelijk beleid en op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen
binnen onze dorpskernen. En dit met respect voor onze dorpskernen en
erfgoed, én in samenspraak met alle betrokkenen.”, aldus nog Tuybens.


De commentaren zijn gesloten.