06-05-15

Elsterse hoeve wordt nu toch bedreigd met sloop

http://static.skynetblogs.be/media/226040/1172932806.jpg

Elsterse hoeve wordt nu toch bedreigd met sloop

Deputatie Oost-Vlaanderen vergunt sloop en verkaveling 18de eeuws Hof
Terwalle in Elst (Brakel).
De hoeve aan de rand van Elst wordt nu toch bedreigd met afbraak. De sloop
van de historische vierkantshoeve werd aanvankelijk door de Gemeente Brakel
geweigerd op basis van de adviezen van Onroerend Erfgoed en de erfgoedraad.
De hoeve is namelijk opgenomen in de Inventaris voor het bouwkundig erfgoed
en bevindt zich in landschappelijk waardevol gebied.
De deputatie leverde ondanks deze adviezen op twee april 2015 toch een
sloopvergunning af en zet hiermee de verdere verkaveling van het
achterliggend bron- en bosgebied ook op groen. Initieel plant de
projectontwikkelaar de realisatie van zes kavels op de locatie van de 18de
eeuwse hoeve. De wegenis zal aansluiten op de achterliggende gronden.
Volgens de deputatie zou het gebouw geen erfgoedwaarde meer hebben en in
bouwvallige toestand verkeren. Verkavelen zou een meerwaarde betekenen voor
de omgeving.
Momenteel kan er nog beroep aangetekend worden bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen.
Dit is voor de tegenstanders van dit project de laatste kans om de
monumentale hoeve en het achterliggend gebied te vrijwaren.

De commentaren zijn gesloten.